Senin, 28 September 2009

TAUR AGUNG

 1. Om nama yoni tyana wona, nawa nawi swara swana
  Naswara pratama nidina, nadimani nidowana
 2. Om mata anondrasa dama, madasa tirta kadama
  Kardabo trabo sutomo,mato sujiwo dotama
 3. Om siwa sadarana wasi, siwa nabar sawa sasi
  Wong wat salo namatodewa, wanatani ilotsawa
 4. Om yama raja sadomaya, yamadaro dayo dayo
  Ya doyo nirayaksyo, yaksi sancani ramoya
 5. Gana yata nerityem wayabiana ersanyati
  Siwa nabar madya yaksimaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय