Senin, 28 September 2009

PUJA PANGINGKUPAN AGUNG

 1. Om jiwa sari rarasmi lila sura dewam
  Guru drat padma sakadi lascewam
  Sarirem topi para dewa saktyem
  Siwa ropi sada prama guru dewam
 2. Om dewa ingkup iswara dewam
  Brahma wisnu mahadewa buktyem
  Megradnyanem mahesora sambudewam
  Sangkarasca rudra siwa yogatem
 3. Om dewa ingkup dewa buktyem
  Sama dewa datta maha sukem
  Ksamam ingkup ingkup pada dewam
  Prama ingkup karya bojanem mertam
 4. Om baksyem ingkup dewa maha dewi
  Bojanem boganem boktyem
  Ingkup mikem dewa dewi maha sidiyem
  Boktra laksana ya namo namah swaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय