Selasa, 29 September 2009

PUJA SEMARA RATIH

Om Ang predana samyogaya
Windu dewa jagat nata
Dewa Dewi samyogaya.
Om sidi rastu ya namah swaha.

Om darpaka ratih patni
Sawitri semara ewaca
Atanu mandarim patni
Namasca ya tarini.

Om kama suda ya namah swaha.
Om purwa Isawara semara sweta.
Uma Dewi semara dewi
Sarwa beda semara sweta
Kama suda pratistanem

Om daksina Brahma semara rakta
Saraswati semara dewi
Sarwa beda semara rakta.
Kama suda pratistanem.

Om pascima Maha Dewa semara pita
Sacci dewi semara dewi.
Sarwa beda semara pita
Kama suda pratistanem.

Om utara Wisnu semara Kresna.
Sri dewi semara dewi
Sarwa beda semara kresna
Kama suda pratistanem

Om madya Siwa semara wiswa.
Gana dewi semara dewi.
Sarwa bedasemara wiswa
Kama sudfa pratistanem.

Om pranamia ta Sang Hyang semara.
Prabadi asta kamaste.
Saha semara dewans ca.
Misra sandisuksma jnanem.

Om hrang hring sah prama siwa sitya
Candra Semara ratih ya namah swaha.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय