Selasa, 29 September 2009

PASESAPAN RIKALA KARYA NYENUK

SANG BRAHMANA SIDDHA KARYA:
Om Awighnam astu,
Om Swastiastu
Kascarya sira sang Brahmana Siddhakarya,
mulat sang tamyu wawu dating,
andulur lanang wadu,
sigra ta sira tinanya nira.
Endi pakan nira sang wawu dating?

* Nghulun iki kang angemit swaraja karya nira bhatara ring pura…….., ngaran ku sang Brahmana Siddhakarya.


Lah yan mangkana suksma,
padha rumanjinga pwa kita ri jro pura,
padha amecikan punang lungguh,
lah, poma, poma, poma.


SANG BRAHMANA SIDDHAKARYA
Dewa-dewa sang atamyu,
nghulun iki sang Brahmana Siddhakarya ngaranku,
nghulun angemit yadnyan nira wa desa,
praya akarya yadnya ri jeng Ida Bhatara ring pura…………

* Nah yan mangkana,
laju ta kita padha rumanjinga,
padha amecikana punang lungguh ri jro pura.


SANG BRAHMANA SIDDHAKARYA
Ih.kita sang tamyu lanang wadu,
kita andulur-dulur abhusana sarwa pita,
kascarya ngwang umulata kita,
saking endi kita dating marangke mwang parandera-karya?

* Arah, dewa-dewa sang atamyu,
apekik bagus listuhayu,
nghulun iki sang Brahmana Siddhakarya ngaranku nghulun pinaka pangemit kaaryanira Bhatara,
karya yadnya ingatiraken ring jeng Ida Bhatara ring pura……..


Uduh kita sang atamyu ,
lumaris kita umanjing ri jro pura,
lah kita padha amecikana punang lungguh.


SANG BRAHMANA SIDDHAKARYA
Ih kita sang atamyu lanang wadu kita padha abhusana sarwa ireng, saking endi paran nira mwah paran dera-karya?

* Dewa-dewa sang atamyu,
nghulun iki sang Brahmana Siddhakarya ngaranku.
Nghulun pinaka pangemit karyan nira Bhatara ring pura……..

Suksma dahat yan mangkana,
rumanjinga pwa sira maring jro pura,
padha amecikana punang lungguhira.


SANG BRAHMANA SIDDHAKARYA
OM OM Kita sang atamyu andulur-dulur lanang wadu,
abhusana tri warna,
kascarya kagawok nghulun umulata,
lah waraha mami,
saking endi paran nira wawu dateng?

* Dewa-dewa sang wawu dateng,
apekik bagus listuhayu rupanta,
didine kita wruha pinaka nghulun,
nora tan hana waneh
nghulun iki Brahmana Siddhakarya ngaranku,
nghulun pinaka pangemit karya ring pura………… swaraja karyan nira Bhatara

uduh dewa presama,
kita pinaka saksining-hulun angaturaken yadnya ri jeng Bhatara, tinghalana dredha atwanging manahing-hulun presama,
lah mangke umanjinge kita ri jro pura padha amecikana ungguhira, poma, poma, poma, patwanging


SANG TAMYU ABHUSANA SARWA PETAK.
Uduh derwa sang atanya ri kami, sang apa kita?
Mwah endi pradesan ta?

* Dewa-dewa sang Brahmana siddhakarya,
didine kita wruha,
nghulun iki carakanira paduka Bhatara Iswara ,
saking Purwa desa,
sira mangrenga wreta,
Bhatara ring pura…………,
ingaturaken yadnya dewa,
desan nira……
Nghulun kinon de Bhatara Iswara
angaturaken:
phala bungkah,
phala gantung,
phala wija,
mwang phala rambat,
sarananing anggawe upakara..

SANG ATAMYU ABHUSANA SARWA BARAK
Uduh dewa sang sumungsungi kami.
Sang apa haran ta mwang endi pradesan ta?

* Dewa-dewa sang angemit karya,
nghulun iki presama carakannira Bhatara Brahma,
saking daksina desa,
nghulun kinon de Bhatara angaturaken phala mula,
sarwa sthawara,
makadi taru lata,
gulma janggama,
phala bungkah,
phala gantung,
pinaka sarananing upakara.


SANG ATAMYU MABHUSANA SARWA PITHA
Uduh dewa sang atanya ri kami, sang apa haran ta?
Endi pradesan ta?

*dewa sang Brahmana,
sang angemit karya,
nghulun iki sadaya carakanira Sang Hyang Mahadewa,
saking pascima desa,
sira Bhatara umutusi nghulun iki,
angaturaken sarananing upakara,
makadi phala bungkah,
phala gantung,
phalawija,
phala rambat,
sarwa sari,
apan Bhatara wus wruha,
kita bipraya angaturaken yadnya ri jeng Ida Bhatara,
mogha wastu siddha karyan ta,
amangguhaken,
siddhaning don.


SANG ATAMYU MABHUSANA SARWA IRENG
Uduh dewa sang atanya rikami, sang apa kita, endi pradesan ta?

* Dewa sang Brahmana siddhakarya
nghulun presama iki carakan nira Bhatara Wisnu,
saking uttara desa,
kinon nira angaturaken:
phala bungkah,
phala gantung,
phala wija,
phala rambat,
maka sarananing upakara,
nda tarimanen


SANG ATAMYU MABHUSANA TRI WARNA
Uduh dewa sang wagmi atanyari kami,
walik nghulun atanya ri sira,
sang apa aran pinaka nghulun mwah endi padesan ta?

* Dewa sang wagmi Brahmana Siddhakarya,
nghulun iki pinaka carakanira,
Sang Hyang Siwa,
saking madhya desa,
sangkaning nghulun kinon de Bhatara amawa sarwa phala,
makadi phala bungkah,
phala gantung,
phala rambat,
trena,
taru,
lata,
sarwa maletik,
sarwa mantiga,
pinaka sarananing anggawe upakara.
Bhatara angastutyaken wastu kita amangguh siddha karya,
labda karya mwang siddhaning don.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय