Jumat, 11 September 2009

ATUR-ATUR BERATA/YASA/TAPA-SIWA LATRI=MANTRA USANA BALI.


Om pakulun pangubaktin titiang ring bukpadan paduka Betara Siwa,puniki suryanin,sekala niskala pangubaktin titiang
Ring paduka Betara Siwa sane tan mari astawa titiang, kanten tan kanten,Betara ring jagate, Betara pinaka jiwan sarwa bawane,taler ngardi ala ayu ring jagat tigane. Singgih Betara Siwa manggeh sane keacep antuk titiang,sareng sapekurenan titiang,sanak putun titiang sami.
Mangda Betara Siwa mersihin manah titiang,ninggalang pengerabdan id sang indriya.
Singgih Betara Siwa mersihin titiang, titiang sarat nyuciang laksanan titiange,sane sampun langkung, Betara Siwa pinaka pengeruwat titiang,Betara Siwa ngawinan boya tios. Yaning ring puja weda mantra pujaBetara Siwa meraga Omkara mantra,tan wenten utamayan tiyosan ring paduka Betara Siwa Guru,meserira tanpa sarira. Betara Siwa Guru banget singidan ring sane singid. Betara Siwa Guru agungan ring sane ageng.
Betara Siwa Guru melingga ring sarwa mehurip miwah sane liyanan.
Betara Guru meraga Siwa,meraga Betara Siwa Guru kemawon keruruh antuk sang ngulati kenirbanan.
Pakulun paduka Betara Siwa Guru, aksi sembah titiang inista, paduka Betara Siwa Guru meraga Jagat nata,meraga sang hyang titah,sang hyang tuduh.
Betara Siwa Guru ratuning jagat tigane, nguncarang palelugrahan, kesukan,kewibawan, kesadgunaan, kepradnyanan,ring kaluwargan titiang,ngayunyuning Betara Siwa Guru ngaksi titiang micayang merta sanjiwani, ledang tumus Betara Siwa micayang kesukan ring damuh Betara Siwa,mina kadi titiang inista .
P U P U T.

1 komentar:

ॐ नमः शिवाय