Senin, 28 September 2009

NIHAN EKA PASUPATI

Om eka pasupati tastram,-Sri cadu sakti bhairawam,
Agni raksa sa bhuwanem,-Sri guru maha bhairawam.

Om tri mika rodra Om kara,-Tri bindu bhaya dacas ca,
Guru adi para maitram,-Om kara maha bhairawam.

Om Eka bindu bhrastam dewam,-Rwa bindhu maha Iswara,
Tri bindu pasupatyanem,-Phat windu Maha bhairawam.,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय