Senin, 28 September 2009

PUJA MEKEBAT DAUN

 1. Om ksama swamam maha dewa dewi
  Asrama samodaya dewa dewanem
  Tribuana catur lokem dewanem
  Catur bumi bahening dewam laksanem
 2. Om siwa surya dipati goprowoni
  Tri purusa karya praja yate
  Sarwa dewa bukti karya maha sukam
  Dewa bukti sarwa karya prasidantem

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय