Senin, 28 September 2009

DRUWA RSI STAWA

Ring tepining segara nunas kerahajengan jagat:

Om surya arcanam druwa dewa Surya skala sariram.
Brahma parwata baswarem Locanam jagat indranem.
`
Om dewa-dewa guru dewa Druwa surya maha rodram
Amertanem suda buhlokam Sarwa nara pratistanasm

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय