Senin, 28 September 2009

PUJA PEMASARAN NGEBEKIN

Om yata ya cintya sarwa dewanem
Siwa byuh pranata dewa nityem
Brahmana dewa skala niskala dewa
Surya siwa byuh jatyem prayojanem
Om dewa mawatnu yat giri putri dewam
Surya candra parama teja buanem
Para pino mahadewa isanem dewam
Sarwa maloke tarpanem dewanem
Om purna bukti dewa maha sukem
Boga bojanem merta dewam
Sarwa ta dewa bukti sampurna
Trepti stata laksanam ya namah swaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय