Selasa, 29 September 2009

PUJA BEBANGKIT

Om aryadika maha sidi,
sarwakarya maha nirmala ya namah

Om pakulun betari durga,
betara Gana,
Betara Brahma,
sang hyang yama raja,
sang wudug basur,
sang pulung,
sang Gana pati,
sang dengen,
sang raksasa,
sang wil,
sang pisaca,
sang detya,
sang denawa,
sang buta ulu singa,
sang dewa yona sakti,
mepupul ta kita mekabehan,
iki tadah sajinira,
bebangkit………………….
Om sidirastu ya namah swaha.

Peketis;
Om purwa buta bandu,
daksina buta raksasa,
pascima buta sri,
utara buta brahma
ya namah swaha.

1 komentar:

ॐ नमः शिवाय