Selasa, 29 September 2009

PUJA MANTRA PENGELUKATAN

KAMANDALU;

Om tirta kamadalu
kumucurmaring biyuh akasa
winadahan kendi manik,
maka uriping dewata nawa sanga,
luir dewata kabeh,
angelukat angelebur lara roga wigena,
papa petaka
Kalukat kelebur denira sang hyang amurwa pawitra sanjiwani
Om nama siwa dudaya nama swaha.

S A Y E M
Om sayem Brahma sayem Wisnu,
sayem dewa Maheswaranirwediyem sayem,
boktanem Maheswara,
sarwa buta winasanem,
tat purusa buta winasanem,
sarwa dosa aro arem,y ns.

R U D R A
Om Ludra pengesenganing lara roga wigena,
papa petaka,
upadrawa,
trimala,
dasa mala ring jagat buana kabeh y n s

PANCAK SAREM
Ompancak sarem tri aksarem,
maha tirtem,
pawitrem
Papa nasanem,
sarwa papa winasanem,
sarwa dosa aro arem sarwa segara bawet
ya nama swaha.

B R A H M A
Om betara Brahma ngemijilaken
toya>
bumi>
bayu >
Reditya >
candra lintang tranggana>
sarwa tumuwuh,
amilaku linukat amugpug,
sakwehinh larania kabeh,
lara jaya merana kabeh,
udug edan,
udug wesi,
udug welilang,
ila babahan ila kalingsih,
ila kayapur,
ila mamilih ila siluman,
tuju rumpuh 128 kwehing sungsang baru,
kelukat kelebur kegeseng denira betara Brahma,
kehening denira sang hyang idep,
kesambut denira betara Bayu,
teka hening tan pati mleteh.

Om sa.ba.ta a I
Om na ma si wa ya
Om sidi rastu ya nama swh.


PANCA GENI
mangge ring mesuda eidani muang,saraja karya.
Om Mang,
Om Um,
Om upas weriang upas geringsing wayang,
upas geni we muka,
tadah dening sang hyang pasupati geni,
inudanan dening sang hyang mega merta,
telas kabeh muka geseng teka dadi awu,
kagunturan deninira sang hyang Undan merta sarmu
muang sarsu masar.

Om rheng 3x Ang,Ah 3x.


B U T A.
Omk lukat sira buta kala dengen,
>Buta kalika
> Betari Durga
>Betari Uma
>Betara Guru
>Sang Hyang Tunggal
>Sang hyang tanpa aran
>sira Sang Sangkan paran,
sida kalebur kelukat mala petaka kabeh.

Om Ang ksama sampurna ya nama swaha.


ASTA PUNGKU
Om asta pungku dang ascarya,
Siwa merta Betara Siwa,
angelukat asmgelebur aken lara,
uku salah wedi,
kesungsang kecarik,
ketadah kala,
kemargi baya,
ketiti baya,
ketoya baya,
kegeni baya,
kepertiwi dewa,
kecatue loka pala,
kegugu piduka,
kegana pati,
kelukat kelebur denira betara Siwa,
Om sidi rastu y.n.sw.

Metu ring uku nyalah wedi,
Sinta,landep, >>> watu gunung,
kelukat kelebus denira betara Siwa.q
128 kwehing sungsang baru,
kelukat kelebur denira betara Siwa,
mekadi sang hyang asta pungku,
kesaksinin sang hyang trio dasa saksi,
kejenengan senira sang hyang Sapta Rsi,
keruwat denira sang hyang Taya,
sang hyang Mandi raksa,
sang hyang Cadu sakti,
kehening denira sang hyang Panca Rsi,
biyuh bbumi rapuh,
candra geni manulap,
rinencah binencah denira sang hyang Pasupati,
kewastu denira sang hyang Aji Saraswati,
kelukat kelebur denira betara Siwa.
Om sidirast tat astu sawaha.NAWA RATNA
Om gunung mas mapucak manik,
aplekir nawa ratna,
apancoran selaka winadahan kendi manik,
kinempungan nawa ratna,
inaranan sang hyang amerta kamandalu,
pinaka uriping dewata nawa sanga,
pinaka patirtyan pandita ratu,
manusa ring merca pada angeruwak aken gering kabeh,
lara roga wigena,
mala petaka,
upa drawa,
kesapa ikang bapa ibu kaki nini buyut,
kelukat kelebur denira betara
Om awigenam astu sisdi rastu ya nama swaha.


PELUKATAN G U R U
Om gutu rupem guru madyem,
guru purwem sada siwa maha wiryem,
sarwa dewa pratistanem

Om astu pujiem swara nityem,
nadi srutem dewa mantem,
astawa dewa wijaya,
siwa angga siwa murtinem,
Brahmangga suda suyasem,
sarwa dewa pratistanem,
Dewa-dewa tri dewanem,
swarga dipem siwa layem,
sarwa dewa pujiem nityem ya nama swaha.

MERTYUN JAYA
Om mertyun jaya dewa sya yanamami anu kertayet,
dirga yusyem awap noti,
sanggrama wijaya bawet.
Om atma tat watatma suda mam sawha

Om pertama suda,
dwi ta suda,
trita suda suda,
suda,
wariastu yns.

Mesirat kesembilan penjuru muang ring sariranta.
Om ung rahpat astra ya namah
atma tat watma suda mam sawh,
ksama sampurna ya nama sawha.GENI NGELAYANG.
Om geni ngelayang murub saking wetan sekalangan urub ira
mijil ira betara Iswara,
petak urub ida,
angelukat nangelebur iwak ake dueung,
kepalih angadakaen linyok ring namania,
tumuwah tumuwuh Geni ngelayang ngon ingulun.

Om geni ngelayang murub saking daksina sekalangan urub ira,
mijil ira betara Brahma,
bang urur ira angelukat nangelebur amugpug edan buduh amatinin wong tanpa dosa,
anyuduk anumbak anuwes,
amaling Geni ngelayang ngoning ulun.

Om geni ngelayang murub saking pascima sekalangan urub ira
mijil ira betara Maha dewa,
pita urub ira angelukat angelebur:
angerabinin wong arabi,
angambahan margi larangan,
angelayanin guru,
angelayanin wang tueane,
angelayanin wong kedanda,
Geni ngelayang ngonin ngulun

Om geni ngelayang murub saking utara sekalangan urub ira,
mijil ira betar Wisnu,
ireng urub ida,
angelukat angelebur;
wong gudig koos koreng,
singkal bulak,
sanggar pareng,
gudig dongktl,
gering,
bungkut,
basang begah,
banyu kuning,
kumbeng,
sesekan,
Geni ngelayang ngon ingulun.


BARUNA GENI.
Om ratnang karem bumi maksyem,
Baruna dewa maha sidiem,
Brahma,
Wisnu,
Iswara dewa,
sarwa wigena winasanem,

Om Ang Ung Yang Mang Yang Ang.
Ditya yogi pramana sidiem,
Siwa Barunantala premana sidiem,

Om Ang Siwa geni,
Om, Ang,surya geni ya namah..ilang klesa suda ya nama swaha


SIWA GENI
Om Siwa rudra brahmantakem,geni juwala maserirem,
sarwa roga basmi citrem,
sarwa petaka sampurna,
sarwa wigena winasanem,
roga dosa winasanem,
sarwa klesa wimoksanem.

Om Ang Ah Siwa geni proda buta ya namah swaha.

PELUKATAN PAWETUAN

REDITE –MARGA GEMANA.
Om kala patiem,
Rudra kala kriyem dustem,
sarwa bucari moksanem,
sarwa merana ya wicitrem
Om ya marga pati maha sidiem,
sarwa lara winasanem ya nama swaha.

SOMA lan SUKRA =SETRA GEMANA.
Om Ang setra gemana durga bucari winasanem,
Om namoni bagawatye ,
kaki dwara durga sewiyem,
murcitem sarwa rogastu,
sarwa wigena wina sanem.
Om Ang kala durga ya nama swaha

ANGGARA = SIWA GEMANA.
Om Siwa jagat pati dewa ya,-
Siwa sada Siwa murtinem,
Siwa gemana premanem-
Murti manggalem,pawitrem –

Om prama siwa nirmala -
roga wigena winasanemIla petaka mercitem,-
satwa lara winasanem,

Om siwa gemana pramana-
sarwa upadrawa murcitem
Om ya nama swaha,-
swasti suda ya namah,
Om phat Ang Ung Mang Om.

BUDA = BUDA GEMANA.
Om Buda gemana arcanem maha wiryem.
Buda gemama pawitrem –
Sarwa mala wimoksanem
Sarira parwa jiwatem.

Om Ang Bang Buda ya namah
Sarwa petaka winasaya nama sawha.

WRASPATI = BARUNA GENI
Om ratnangkarem bumi maksyem
BRUN dewa maha sidyem –
brahma Wisnu Isawara dewa,
sarwa wigena winasanem.

Om Ang Ung Yang Mang Yang
Aditya yogi premanemsiwa barunantala premana sidyem
Pm Ang Siwa geni,
Om Ang Surya geni ya namah
Ilang klesa suda ya nama swaha.

SANISCARA =GIRI GEMANA
Om namami begawate,
Wanantagiri durga kala sangari
Mama kala mamesta kampayem
Sarwa satru sigra nasti -
sarwa durga wigenawinasana
Sarwa papa wimurcitem –
Sarwa kalusa wina sanaya.
Phat nama swaha.


PELUKATAN GEMANA UTAMA LUIH.
Om tirtayem tirta manggalem –
Pawitrem suda jiwitem
Sarwa mala mpurna nityem –
ila petaka murcitem.

Sarwa wigena winasanem –
Merta gemana pawitrem,-
Sarwa papwinasanem,-
Sarwa klesa paripurna.

Om Ang Ah merta yogi tirtanem.
Om merta gemana suda nityem.

Sarwa lara wina sanem premanem,-
Om Ah tirta gemana.y.n.
Om dasa mala sampurna Ang Ah
Siwa Rudra Brahmantakem,-
Ageni jualamaserirem dw.
Sarwa roga basmi citrem.
Sarwa petaka sampurna –

Sarwa wigena winasanem
Roga dosa wimurcitem,-
Sarwa klesa wimoksanem.
Sarwa papa dasmalawinasanem –

Am Ang Ah Siwa geni proda –
Butayanem sriantakem –
Sarwa lara winasanem
Siwa geni suda ya namah.
ANG Ah.

Om kala patyem memarga patyem,-
Rudra kala kryem dustem .
Sarwa bucari wimoksanem
Srianem sarwa merana ya wicitrem.


PELUKATAN PANCA GENI
Mangge ring suda widani muah saraja karya.

Om Mang Om upas weriang –
Om upas kasulayah
Upas geringsing wayang –
Upas geni we muka,
Tadah dening Sang hyang pasupati geni –
Inudanang dening sang hyang mega merta-
telas kabeh muka geseng.
128 kwehing sungsang baru upas teka geseng dening sang hayang pasupati geni teka dadi awu.
Kagunturan denira sang hyang Undan merta sarmu muang sarsu masar.
Om rheng 3x Om Ang Ah 3x.PELUKATAN BUTA = TIRTAN CARU. = pelukatan buta s/d sang hyang tunmggal +
Buta raja
> sang kala raja
>sang pisaca raja
> sang dengen raja
> skl.buta anangkurat
> buta bragala-bregali
.buta geni
> sbt.raksasa
> sbt.maha sakti
>sbt.tiga sakti
>S H,sangkan paran
S H.Licin
>matemahan S H.tunggal- S H sangkan paran sida ngelukta malapetania kabeh muah seananing leteh letuh.

Ayuwa angwe mati salah pati
mati kesander kilap,
ketiben lulut,
ayuwa angawe wiruda,
ring sang aduwe karya ayu,
paweh manusanta urip waras dirga yusa,
Apan wue kelebur kelukat seananing buta kala dengen,
kabeh,
mundurta kita pamuliha kita ring kahyanganta suang-suang
ayuwa mewali malih ,
apan kita tunggal ring manusa,
wenang kita angambel kaeukertaning jagat,
pekarangan,
paumahan lan kahyangan.
Om SaBa,Ta,A,I,
Om Om Ang Ung Msng Ang Ah.
Om kala buta-buti sawaha.
Om Ang ksama smpn yns.

5 komentar:

 1. Dokument ini sangat bermanfaat sekali untuk para pemangku pemula ataupun yang sudah senior. tyerima kasih banyak saya ucapkan atas di terbitkannya dokument ini

  BalasHapus
 2. Suksma utk tambah pengrtahuan

  BalasHapus
 3. tiang nunas mangde terus dilanjutkan mangde wenten tiang angge sesuluh ngemargian serade bakti ring jagat suksma

  BalasHapus
 4. Suksma sampun mepica pencerhan

  BalasHapus
 5. Swastyastu ratu,
  Tyg jagi metaken, indik banten penglukatan asta pugu,napi gen nike dagingne..

  BalasHapus

ॐ नमः शिवाय