Selasa, 29 September 2009

KUNANG PASESAPAN YAN APESELANG RING DEWA

Pitaken : Ih sapasira pakannira sang wawu dateng ?
* Panyawis : Manira de hyanging Mahameru

Paran dera akarya ?
* Manira akarya bhumi.

Paran isining bhumi ?
* Boh, kweh isining bhumi,
sakaton,
sakarenga,
makadi segara gunung,

pretiwi,
apah,
teja,
bayu,
akasa,

angin,
surya,
candra,
wintang,

brahmana,
ksatriya,
wesya,
sudra,

pandhita,
ratu,
bhujangga,
dete.

Daitya,
danawa,
raksasa,
manusa,
saksi,

isining gunung,
trena,
taru,
lata,
gulma,
stawara,
janggama,
sato,
paksi,
srepa,
mregha,
sarpa,
pepelika,
kumalap-kumilip,
I mambekan,
sakutuning wulantaga.

Ih sapasira kita ahimyan-imyan ing kene ?
* Mami wong janapada.

Paran kang ginawe ?
* Mami anggawe karya padewa-aran,
amamungkah angingkup,
angenteg linggih angwangun parahyangan pangasthanan nira Hyang.

Sapa kang sira adegaken ring sanggar parahyangan ?
tan wruh mami apan pisara ring Maha Pandhita.
* Tambuh kita,
manira Hyang hyanging Sanggar,
maka Hyanging Bhuwana-kabeh,
ingayaping hyang widhyadara-widhyadari,
mwang sarwa Dete,
sakwehing pinujan ta,
manira Bhatara Dewa Hyang Guru,
Hyang Kamimitan,
Hyang Kamulan,
Sang Hyang Jagatakarana,
yantan sira wruha ri kalinganing mangkana,
tan sidda ikang karya,
ahemwa pwangkulun kasiddhaning karya mami pakulun,
ingke umasthana Bhatara ring sanggar parhyangan kamulan, parhyangan sinembah dening manusanira kabeh,
saking madhyapada,
umuripaken ta sarwa kabeh.


Ih, saking endi pakan nira sang wawu dateng ?
* Manira saking Sumeru.

Paran dera akarya ?
* Manira akarya lumbung,
lumbung saisining pasih.

Paran isining gedong, lumbung, pasih ?
*isining gedong,
mirah,
winten,
komala,
spatika,
artha,
rajata,
kanaka,
makadi laluwes,
raja mulya.

Isining lumbung,
pari,
ketan,
injin,

isining pasih,
tirtha agung,
mina,
jukung,
perahu.

Isining perahu,
para pecah,
lalewes,
basan ubad.

Sapa kang adrewe ?
*Drewenira sang apaselang.

sapa kang naweh ?
* winawehira sang angwangun karya,
yan tan sira sang apeselang,
wehana ring sang agawe paselang,
tan siddha kang karya.


ANGINDANG
Ih sapa sira sang angindang-indang ing kene ?
*Manira iringan nira Bhatara Smara Ratih.

Paran dera angindangaken ?
*Manira angindangaken,
mas,
mirah,
winten,
komala,
olihan ida sekeng Smara bhuwana.

Sapa kang adrewe ?
*drewenira sang apaselang.

Sapa kang inawehira de sang agawe paselang ?
* inawehira ring sang agawe paselang.

Yan tan inawehira ring sang agawe paselang ?
* tan siddha ikang karya.

NAPININ
Ih sapa sira sang angampuh-ampuh ing kene ?
*Manira iringan nira Bhatara-bhatari Purusangkara,
olihanira sakeng Siwapada.

Paran dera angampuh-ampuhaken ?
*Manira kinon de bhatara guru,
angampuhaken mala lara wighna nira sang adrewe karya,
pakenan nira astithi bhakti ring Hyang Kawitan,
bhakti ring padhanira para Dewata kabeh.
PUPUT.
3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय